Shifeng Wang
Make Boluo de Zhongguo chuan qi = Marco Polo in China
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
 Buku Teks
Cai, Yanxin
Zhongguo jian zhu
Wu zhou chuan bo chu ban she, 2010
 Buku Teks
Che, Yuming
Zou jin 21 shi ji de Zhongguo qi ye
Wai wen chu ban she, 2008
 Buku Teks
Huang, Qinyong, 1958-
Dian nao wang guo R.O.C. : Republic of computers de chuan qi / Huang Qinyong zhu.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si, 1995
 Buku Teks
Shi, Jian
Tu shuo Zhongguo jian zhu shi = 图说中囯建筑史 = Illustrated History of Chinese Architecture
Zhejiang Jiaoyu Chubanshe, 2001
 Buku Teks