Berge, J.B.J.M. ten
Bescherming tegen de overheid: stand van zaken na invoering van de Algemene wert bestuursrecht / J.B.J.M. ten Berge
W.E.J.Tjeenk Willink, 1995
 Buku Teks
Rechtsbescherming tegen de overheid.
H.D. Tjeenk Willink, 1973
 Buku Teks
Rasterhoff, L., author
Inleiding tot de algemene beginselen van het Nederlands bestuursrecht
Samsom; ’s-Gravenhage, Vuga, 1974
 Buku Teks
Haan, P. de
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat : deel 1 /door P. de Haan, Th. G. Drupsteen, R. Fernhout, m.m.v. C.S. Valkenburg.
Kluwer, 1986
 Buku Teks
Bijloos, A. W. M.
De algemene wet bestuursrecht: eerste tranche / A. W. M. Bijloos, Th. J. M. Lindner
W. E. J. Tjeenk Willink, 1994
 Buku Teks