Notonagoro
Pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila
Pantjuran Tudjuh, 1974
 Buku Teks
Notonagoro
Pancasila dasar falsafah negara: kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila
Bina Aksara, 1988
 Buku Teks
Notonagoro
Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila pengertian inti-isi-mutlak daripada pancasila dasar falsafah negara, pokok pangkal pelaksanaan secara murni dan konsekwen
Pantjuran Tudjuh , 1979
 Buku Teks
Notonagoro
Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila; pengertian inti-isi-mutlak daripada Pantjasila dasar falsafah negara, pokok pangkal pelaksanaannja setjara murni dan konsekwen
Pantjuran Tudjuh, 1974
 Buku Teks
M.S. Kaelan
Pendidikan Pancasila
Paradigma, 2000
 Buku Teks