Ligthart, A.L.
Een Wereld van Woorden II / A.L. Ligthart, Ad Den Besten
W.E.J. Tjeenk Willink, 1966
 Buku Teks
Zaalberg, C.A.
Van den Vos Reinaerde
Malmberg den Bosch, 1973
 Buku Teks
Zuiderent, Ad
Een dartele geest / Ad Zuideren
EM. Querido's Uitgeverij B.V, 1989
 Buku Teks
Zomeren, Koos van
De bewoonde wereld een bloemlezing uit ons landschap
De Arbeiderpers, 1998
 Buku Teks
Leent, Adriaan van
De bisschop van Den Haag
Querido's, 1971
 Buku Teks