compendium van de geschiedenis van het Nederlands privaatrecht / door J. Th. de Smidt ...[et al.]
Kluwer, 1972
 Buku Teks
Sprey, K.
Het rijk van Rome de bijdrage van Rome tot de cultuur van West-Europa
's-Gravenhage Servire 1950
 Buku Teks
Valkhoff, J.
Een eeuw rechtsontwikkeling : de vermaatschappelijking van het Nederlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838) / J. Valkhoff
N.V. De Arbeiderspers, 1949
 Buku Teks
van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
bewerkt door P. van Dijk ... [et.al.]
W.E.J.Tjeenk Willink, 1985
 Buku Teks
Van apeldoorn's inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
bewerkt door P. van Dijk ... [at al.]
Tjeenk Willink, 1985
 Buku Teks