Ng. Philipus, author
Sosiologi dan politik
RajaGrafindo Persada, 2004
 Buku Teks
Ng. Philipus, author
Sosiologi dan politik
RajaGrafindo Persada, 2016
 Buku Teks
Budi Suryadi, author
Sosiologi politik: sejarah, definisi, dan perkembangan konsep
IRCIsod, 2007
 Buku Teks
Bottomore, Tom B., editor
Sosiologi politik
Rineka Cipta, 1992
 Buku Teks
Lacroix, Bernard, author
Sosiologi politik durkheim
Kreasi Wacana, 2005
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>