Hikayat Panca logam I/ Alih aksara Nikmah A. Sunardjo
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1988
Buku Teks
Hikayat Panca Logam II
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988
Buku Teks
Hikayat Saiful Muluk I / alih aksara, Ramli Harun
Depdikbud RI, 1989
Buku Teks
Hikayat Indranata / alihaksara dan penerjemah Mohamad Fanani dan nikmah Sunardjo ; penyunting, Nafron Hasjim
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996
Buku Teks
Hikayat Indra JayaPahlawan/transliterasi oleh Nikmah Sunardjo, Siti Zahra Yundiafi; penyunting Nafron Hasjim
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1992
Buku Teks
<<   1 2 3   >>