Romein, Jan
Lage Landen bij de zee
Phoenix Standaardwerken, 1961
 Buku Teks
Romein, Jan
De lage landen bij de zee van 1747 tot 1898 : geilustreerde geschiedenis van het nederlandse volk
W. De haan, 1961
 Buku Teks
Kossman-Putto, J. A.
De Lage Landen
Stichting Ons Erfdeel vzw,
 Buku Teks
Het geheugen van de Lage Landen
Jo Tollebeek, Henk te Velde, editor
Ons Erfdeel, 2009
 Buku Teks
Jansen, H.P.H.
Geschiedenis van de lage landen in jaartallen
Het spectrum BV, 1988
 Buku Teks