Romein, Jan, author
De lage landen bij de zee van 1747 tot 1898 : geilustreerde geschiedenis van het nederlandse volk
W. De haan, 1961
 Buku Teks
Jansen, H. P. H., author
Geschiedenis van de lage landen in jaartallen
Het spectrum BV, 1988
 Buku Teks
Kossman-Putto, J. A.
De Lage Landen
Stichting Ons Erfdeel vzw,
 Buku Teks
Spectrum atlas van historische plaatsen in de lage Landen
Uitgeverij Het Spectrum, 1981
 Buku Referensi
Romein, Jan, author
Lage Landen bij de zee
Phoenix Standaardwerken, 1961
 Buku Teks