Mathijsen, Marita
Geest van de dichter
Querido, 1991
 Buku Teks
Stahlie, Maria
In de geest van de monadini's
Bert Bakker, 1989
 Buku Teks
Huet, G.H.M. van
De Geest van Tegenspraak : Negenenvijftig Zandlopers / G.H.M. van Huet
Em. Querido's Uitgeverij N.V., 1968
 Buku Teks
Simons, Ludo
Oostnoordoost : facetten van de uitstarling van vlaanderens taal en literatuur
Nederlandsche Boekhandel, 1969
 Buku Teks
Kars, Theo
De vervalsers of de opkomst en ondergang van het bedienden wezen
De Bezige Bij, 1967
 Buku Teks