Mathijsen, M.
De Geest van de dichter Tien zagenaamde gesprekken met negentirnde-eeuwse schrijvers Marita Mathijsen
Amsterdam Em. Querido 1991
 Buku Teks
Stahlie, Maria
In de geest van de monadini's
Bert Bakker, 1989
 Buku Teks
Smit, Gabriel
In het land van de dichter / Gabriel Smit
Prisma-Boeken, 1961
 Buku Teks
Huet, G.H.M. van
De Geest van Tegenspraak : Negenenvijftig Zandlopers / G.H.M. van Huet
Em. Querido's Uitgeverij N.V., 1968
 Buku Teks
Joncheere, Karel
Bertus Aafjes de dichter van de poezie Karel Joncheere
Nijmegen : Thieme, 1952
 Buku Teks