Lammers, Jan, author
Grootschalig veldonderzoek : inleiding in de data-analyse
Dick Coutinho, 2010
 Buku Teks
Ammerlaan, T.
"You get a bit wobbly..." : exploring bilingual lexical retrieval processes in the context of first language attrition / T. Ammerlaan
Letteren, 1960
 Buku Teks
Calcar, W.I.M. van
Theorie en praktijk van taalbeschouwing : semantiek-pragmatiek-argumentatie / W.I.M. van Calcar
Acco, 1987
 Buku Teks
Fromkin, Victoria A.
Universele Taalkunde Een inleiding in de Algemene Taalwetenschap
ICG Publications, 1991
 Buku Teks
Heynderickx, Priscilla, author
Relationele adjectieven in het Nederlands
Lessius Hogeschool, 2001
 Buku Teks