Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (S.E.M.A.) tahun 1979 - 1985
Dep. Hukum-MA RI, 1986
 Buku Teks
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peraturan/instruksi/keputusan/ ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1989 - 1990
Dep. Hukum-MA RI, 1991
 Buku Teks
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan peratutan/instruksi/keputusan/surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 - 1988
Dep. Hukum-MA RI, 1988
 Buku Teks
Himpunan surat edaran Mahkamah Agung R.I. tahun 1985-1987
Andry Jaya, 1987
 Buku Teks
D. Subagio
Himpunan peraturan perundang-undangan di bidang badan peradilan dilengkapi surat edaran Mahkamah Agung 1985-1995 / D. Subagio
Novindo Pustaka Mandiri, 1996
 Buku Teks