Hamzah Hamdani
Suatu pencarian : sebuah antologi cerpen / diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987
 Buku Teks
Abdul Rahim Kajai
Satria Kajai : cerpen pilihan /Abdul Rahim Kajai ; diselenggarakan oleh Hashim Awang
Petaling Jaya, Fajar Bakti, 1985
 Koleksi Publik
Hamzah Hamdani
Surat dari pulau : antologi cerpen Bengkel Penulisan Kreatif wilayah Sabah dan Sarawak / Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka , 1989
 Buku Teks
Othman Puteh
Cerpen Melayu selepas perang dunia kedua : satu analisa tentang pemikiran dan struktur / Othman Puteh
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1983
 Buku Teks
S. Prasetyo Utomo
Bidadari meniti pelangi : kumpulan cerpen / S. Prasetyo Utomo
Kompas, 2004
 Buku Teks