Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Mahakamah Agung RI
Mahkamah Agung RI , 1996
 Buku Teks
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1995
Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung RI, 1996
 Buku Teks
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1998
Mahkamah Agung RI, 1999
 Buku Teks
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003
Mahkamah Agung RI, 2004
 Buku Teks
Yurisprudensi Indonesia: 1981-I / Mahkamah Agung
Mahkamah Agung RI, 1981
 Buku Teks