Harjono
Konstitusi sebagai rumah bangsa: pemikiran Dr. Harjono, S.H., MCL. wakil ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
 Buku Teks
Peradilan agama : dalam perspektif ketua Mahkamah Agung (kumpulan pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, M.CL)
Mahkamah Agung RI. Dirjend Peradilan Agama, 2007
 Buku Teks
Simatupang, Tahi Bonar, 1920-
Saya adalah orang yang berhutang : 70 tahun Dr. T.B. Simatupang
Pustaka Sinar Harapan , [date of publication not identified]
 Buku Teks
Simatupang, Tahi Bonar, 1920-
Saya adalah orang yang berhutang: 70 tahun Dr. T.B. Simatupang
Media Interaksi Utama; Pustaka Sinar Harapan , 1990
 Buku Teks
M. Laica Marzuki
Dari Timur ke Barat memandu hukum : pemikiran hukum wakil ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki
Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
 Buku Teks