Sudirman Tebba, author
Tasawuf positif
Kencana , 2003
 Buku Teks
Hawwa, Sa`id, author
Jalan ruhani: bimbingan tasawuf untuk aktivis Islam
Mizan , 1998
 Buku Teks
Maqamat dalam dunia tasawuf
 Artikel Jurnal
Tasawuf dan pengentasan kemiskinan
 Artikel Jurnal
Berbagai pendekatan dalam mengkaji tasawuf
 Artikel Jurnal