Yi, Mun-yol
Urider ui Ilgure jin yong ung=our twisted hero
Mimeumsa, 2007
 Buku Teks
Lin, Qingxuan
Yong sheng de feng huang = 永生的鳳凰
Chu ban, 1992
 Buku Teks
Du zhe wen zhai shi yong sheng huo fa bao = 讀者文摘實用生活法寶 = / Edited Fang Liangzhu
Duzhe Wenzhai Yuandong, 1996
 Buku Referensi
Li lü fa lü shi wu suo zhu.
Huo yong xiao fei zhe bao hu fa = utilization of consumer protection laws = 活用消費者保護法 / lü fa lü shi wu suo zhu.
Tian Xia Wen Hua, 1994
 Buku Teks
Liu, Yong
Zhe zheng de ning qing = The real serenity = 真正的寧静 /
Shui Yun Ji Wen Hua, 1997
 Buku Teks