Kiliaan, H.N.
Javaansche spraakkunst
Martinus Nijhoff, 1919
 Buku Klasik
M. Prijohoetomo
Javaansche Spraakkunst
E.J. Brill, 1937
 Buku Klasik
Nooy, H.A. De
Javaansche Woordenlijst
Martinus Nijhoff, 1893
 Buku Klasik
Winter, C.F. (Carel Frederik)
Javaansche zamenspraken; Jilid I
Johannes Muller, 1862
 Buku Klasik
Bezemer, Tammo Jacob, 1869-
Beknopte Javaansche Grammatica
W. E. J. Tjeenk Willink, 1931
 Buku Teks