Ajip Rosidi, 1938-
Puisi Sunda
Geger Sunten, 1995
 Buku Teks
Ajip Rosidi, 1938-
Puisi Sunda
Geger Sunten, 1995
 Buku Teks
Abdullah Mustappa, 1945-, compiler
Saratus sajak Sunda : pangbagea mieling 46 taun sajak Sunda
Geger Sunten, 1992
 Buku Teks
Dian Hendrayana
Guguritan sunda dalam tiga gaya penyair
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018
 Artikel Jurnal
Rachmat M. Sas. Karana
Tepung di Bandung: dua kumpulan sajak
Rahmat Cijulang, 1990
 Buku Teks