Rustam Sutan palindib
Lutung kasarung / oleh Rustam Sutan Palindib
Balai Pustaka, 1952
 Buku Teks
Joehana
kalepatan putra dosana ibu rama /Joehana
Girimukti Pasaka, 1928
 Buku Teks
Tjaraka
Sri Panggung / Tjaraka
Penerbit Nasional Perdagangan umum, 965
 Buku Teks
Mohamad Ambri, author
Oerang desa
Bale Poestaka, 1950
 Buku Teks
Ahmad Bakri
Asmaramurka jeung bedog si Rajapati / Ahmad Bakri
Rahmat Cijulang,, 1988
 Buku Teks