M.K. Hardjakusuma
Paeh di popotongan
Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Depdikbud, 1979
 Buku Teks
M.K. Hardjakusuma
Paeh di popotongan
Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. Depdikbud, 1979
 Buku Teks
Umbara
Diwadlkeun siluman / oleh Umbara
Pustaka Jaya, 1965
 Buku Teks
Ki Umbara
Nu tareuneung tina tarich Islam / Ki Umbara
Tjupumanik, 1968
 Buku Teks
Ki Umbara
Maju jurang mundur jungkrang / Ki Umbara
Rahmat Cijulang, 1986
 Buku Teks