Kamus bahasa Karo-Indonesia
Ahmad Samin Siregar, Peraturan Sukapiring, Sentosa Tarigan, Matius Cikappen Sembiring, Zulkiffly
Balai Pustaka, 2001
 Buku Referensi
Kamus bahasa Indonesia-Karo
tim penulis, Bujur Surbakti, Salahue Sembiring, Sanggup Barus, Kabur Bangun
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998
 Buku Referensi
Tarigan, Henry Guntur
Struktur bahasa Karo
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K , 1978
 Buku Teks
Kamus bahasa Indonesia-Karo : A-K
oleh Bujur Surbakti ... [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998
 Buku Referensi
Istilah kekerabatan dalam bahasa karo sebagai manifestasi etika kearifan lokal
 Artikel Jurnal