Benny Arnas
Hujan turun dari bawah: buku puisi
Grasindo, 2018
 Buku Teks
A. Mustofa Bisri, 1944-
Ohoi : kumpulan puisi-puisi balsem
Pustaka Firdaus, 1988
 Buku Teks
Taufiq Ismail
Stof op stof = Debu di atas debu: kumpulan puisi dwi bahasa Indonesia-Belanda
Horison, 2015
 Buku Teks
Taufiq Ismail
Dust on dust = Debu di atas debu: kumpulan puisi dwi bahasa Indonesia-Inggeris: jilid 3
Horison, 2014
 Buku Teks
Taufiq Ismail
Meonji wiui meonji = Debu di atas debu: kumpulan puisi dwi bahasa Indonesia-Korea
Horison, 2015
 Buku Teks