Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Kedudukan perempuan dalam Islam
Pustaka Panjimas, 1984
 Buku Teks
S. Yunanto, author
Gerakan Militan Islam : di Indonesia dan di Asia Tenggara / S. Yunanto
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2003
 Buku Teks
Esposito, John L., author
Tokoh kunci gerakan Islam kontemporer=Makers of contemporary Islam
RajaGrafindo Persada, 2002
 Buku Teks
Erickson, John, author
Islam and postcolonial narrative
Cambridge University Press, 2009
 eBooks
Muslim europe or euro-Islam : politics, culture, and citizenship in the age of globalzation
edited by Nezar Alsayyad, Manuel Castells
Lexington Books, 2002
 Buku Teks