Takenaka, Heizo
Riben "3.11" da di zhen de qi shi : fu he xing zai hai yu wei ji guan li = Lessons from the disaster = 日本"3.11"大地震的启示 : 复合型灾害与危机管理
Xin hua chu ban she, 2012
 Buku Teks
Lessem, Ronnie
Fa zhan xing guan li = developmental management : principles of holistic business = 發展型管理 / Ronnie Lessem; Xuhua Zhou
Tian Xian Wen Hua, 1994
 Buku Teks
McCormick, Charles Perry, 1896-1970
The power of people: multiple managemen up to date
Harper & Brothers, 1952
 Buku Teks
Edwards, Deming W., 1900-
Zhuan wei wei an : Daiming guan li shi si yao dian de li nian yu shi jian = Turning the Tide: Deming management philosophy and practice of fourteen points = 轉危為安 : 戴明管理十四要點的理念與實踐
Tan Xia Wenhua Chuban Gufen You xian Gongsi, 1997
 Buku Teks
David M. Amstrong
Xiao gu shi,miao guan li = managing by storying around = 小故事,妙管理 / Amstrong David M.; penerjemah Yanyung Huang
Tian xia wen hua chu ban [ tai bei xian san chong shi, 1994
 Buku Teks