Takenaka, Heizo
Riben "3.11" da di zhen de qi shi : fu he xing zai hai yu wei ji guan li = Lessons from the disaster = 日本"3.11"大地震的启示 : 复合型灾害与危机管理
Xin hua chu ban she, 2012
 Buku Teks
Huang, Rongcum
Dong wu xing wei = animal Behavior = 動物行為
Zhengzhong Shuju Yinhang, 1985
 Buku Teks
Moorehead, Alan
Da'erwen yu xiao lie qun hao : "wu zhong yuan shi" de fa xian zhi lu / Mu'erheide (Alan Moorehead) zhu ; Yang Yuling yi.
Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong , 1997
 Buku Teks
Sun, Yu
Lu Xun yu Hu Shi : ying xiang 20 shi ji Zhongguo wen hua de liang wei zhi zhe = Lu Xun and Hu Shi: Two wise influence of Chinese culture in the 20th Century = 鲁迅与胡适 : 影响 20世纪中国文化的两位智者
Liaoning Renmin Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Li, Huiju
Ding jian ren wu cheng gong zhi lu : tian chang lin . zhu jing wu . li yuan zhe . li jia cheng . ma you you . xu jing hua . zheng yan fa shi = 頂尖人物成功之路 : 田長霖,朱經武,李遠哲,李嘉誠,馬友友,許靖華,證嚴法師
Tian Xia Wenhua Chuban Gufen Youxian Gongs, 1995
 Buku Teks