Struktur bahasa Simeulue oleh ... [et al.]
Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1981
 Buku Teks
Struktur bahasa Kubu / oleh P.D. Dunggio... [et al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud, 1985
 Buku Teks
Struktur bahasa Sakai / oleh Idrus Lubis... [et al.]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1985
 Buku Teks
Struktur bahasa Atinggola / oleh Mintja Musa Kasim...[et al.]
Depdikbud, 1983
 Buku Teks
Struktur bahasa Muka-Muka/oleh Umar Manan...[et al.]
Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Depdikbud 1986,
 Buku Teks