Paembonan, Taya
Perbukuan nasional kini dan tantangannya pada masa mendatang
Balai Pustaka , 1994
 Buku Teks
Wallerstein, Nina
Teaching about job hazards: a guide for workers and their health providers / Nina Wallerstein and Harriet L. Rubenstein
American Public Health Association, 1993
 Buku Teks
Bukkyo Dendo Kyokai
The teaching of Buddha / Bukkyo Dendo Kyokai
Kosaido, 1979
 Buku Teks
Fo jiao shi san jing jin yi =佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Referensi
Fo jiao shi san jing jin yi = 佛敎十三經今譯 = Thirteen Buddha objective for modern
translation Guozhu Dong; Heilongjiang Sheng fo jiao xie hui
Heilongjiang ren min chu ban she, 1998
 Buku Teks