Yus Rusyana, 1938-
Bagbagan puisi pupudjian Sunda
Projek Penelitian Pantun dan Folklore Sunda, 1971
 Buku Teks
Ajip Rosidi, 1938-
Puisi Sunda
Geger Sunten, 1995
 Buku Teks
Ajip Rosidi, 1938-
Puisi Sunda
Geger Sunten, 1995
 Buku Teks
Ajip Rosidi, 1938-
Ngalanglang kesusastraan Sunda
Pustaka Jaya, 1983
 Buku Teks
Duduh Durahman, compiler
Sastra Sunda sausap saulas: panganteur apresiasi sastra Sunda / Duduh Durahman
Geger Sunten, 1991
 Buku Teks