Irna Hanny Nastoeti
Soewardi Soerjaningrat dalam pengasingan
Balai Pustaka, 1991
 Buku Teks
R. Soewardi Prodjosapoetro
Komunikasi arti dan peranannya dalam fungsi kepemimpinan/ Soewardi Prodjosapoetro
Sumber Mas, 1978
 Buku Teks
Soewardi Idris
Diluar dugaan / Soewardi Idris
n.v. Nusantara, 1963
 Buku Teks
Esha Tegar Putra
Nasionalisme egaliter Minangkabau: konstruksi identitas PRRI dan APRI dalam cerpen dan roman Soewardi Idris = Egalitarian minangkabau nationalism the identity construction of PRRI and APRI in Soewardi Idris short stories and romance / Esha Tegar Putra
2018
 UI - Tesis (Membership)
Sukirman H. Djafar
Himpunan pergerakan perang Dipanegara melalui peran tiga serangkai dalam sambutan para Walak Minahasa di tempat pengasingan Jaton
Timpani , 2008
 Buku Teks