Serat kidungan babon asli saking karaton Surakarta
Kaluarga Soebarno , 1960
 Buku Teks
Setya radja : roman Tionghoa djilid III-djilid VI
Balai Pustaka, 1931
 Buku Teks
Serat kidungan, babon asli saking kagungan dalem Gusti Kangjeng Ratu Pambajun, putri ing karaton-dalem Surakarta-Adiningrat
Tan Khoen Swie, 1952
 Buku Teks
Serat kidungan djangkep / babon asli saking Karaton Surakarta sekawit betuwahipun Waliullah ing nusa Jawi kasambet iketanipun pujangga ageng Surakarta
S. Mulja, 1959
 Buku Teks
Setya utama
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah