Paku Buwana V, Sunan of Surakarta, -1823, author
Serat centhini: suluk tambangraras, jilid I-XII
Yayasan Centhini, 1985-1991
 Buku Teks
Serat centhini: suluk tambangraras: jilid IX
Yayasan Centhini, 1990
 Buku Teks
Serat centhini: suluk tambangraras: jilid 1
Yayasan Centhini, 1985
 Buku Teks
Centhini: Seh Amongraga Dhaup kaliyan Tambangraras (Jilid II)
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Arya Suganda, author
Serat Nitimani; Jilid II
Administratir Jawi Kandha-N.V. Albert Rusche, 1919
 Buku Klasik