R.S. Sastrosuwignjo
Pak Sura : kalijan petikan sanes-sanesipun / R.S. Sastrosuwignjo
Sari Pers, 1956
 Buku Teks
R.S. Probohardjono
Gending-gending ingkang kangge nabuhi wajangan purwa
Ratna, 1960
 Buku Teks
Ng. Satyapranawa
Babad Mangkunagaran : buku pengetan lalampahanipun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunagara I ingkang ugi sinebut Gusti Sambernyawa utawi Suryalelana / dening NG. Satyapranawa
Dinas Urusan Istana Mangkunagaran, 1982
 Buku Teks
Rs. Soeparna
Sarem Tamper
Bale Pustaka, 1938
 Buku Klasik
Padmasusastra
Rangsang Tuban: novel para priyayi jawi ingkang ngemot piwucal, patuladan lan kautamaan
Pura Pustaka, 2013
 Buku Teks