M.W. Asmawinangoen
Saking papa doemoegi moelja = Saking papa dumugi mulya; Jilid II
Bale Pustaka, 1928
 Buku Klasik
Babad tanah Djawi njarijosaken sadjarah wiwit saking Nabi Adam doemoegi para dewa, ladjeng para ratoe ing tanah Djawi wiwit saking Batara Brama sarta Batara Wisnoe doemoegi nagari Padjadjaran toewin madegipoen nagari Madjapait jilid 18
Balai Pustaka, 1940
 Buku Teks
Babad tanah Djawi njarijosaken sadjarah wiwit saking Nabi Adam doemoegi para dewa, ladjeng para ratoe ing tanah Djawi wiwit saking Batara Brama sarta Batara Wisnoe doemoegi nagari Padjadjaran toewin madegipoen nagari Madjapait jilid 18
Balai Pustaka, 1940
 Buku Teks
Babad tanah Djawi njarijosaken sadjarah wiwit saking Nabi Adam doemoegi para dewa, ladjeng para ratoe ing tanah Djawi wiwit saking Batara Brama sarta Batara Wisnoe doemoegi nagari Padjadjaran toewin madegipoen nagari Madjapait jilid 18
Balai Pustaka, 1940
 Buku Teks
Babad tanah Djawi njarijosaken sadjarah wiwit saking Nabi Adam doemoegi para dewa, ladjeng para ratoe ing tanah Djawi wiwit saking Batara Brama sarta Batara Wisnoe doemoegi nagari Padjadjaran toewin madegipoen nagari Madjapait jilid 18
Balai Pustaka, 1940
 Buku Teks