Verhaar, J.W.M., author
Asas-asas linguistik umum
Gadjah Mada University Press, 1999
Buku Teks
Verhaar, Jo, author
Asas-asas linguistik umum
Gadjah Mada University Press, 1999
Buku Referensi
Abdul Chaer, 1942-, author
Linguistik umum
Rineka Cipta, 2003
Buku Teks
Suhardi, author
Pengantar linguistik umum
AR-RUZZ MEDIA, 2016
Buku Teks
Dasar dasar linguistik umum
Fakultas sastra UI, 1984
Buku Teks
<<   1 2 3   >>