Amir Hamzah, author
Hikayat Amir Hamzah
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987
 Buku Teks
Kun Zachrun Istanti, author
Sambutan Hikayat Amir Hamzah: dalam sejarah melayu, hikayat umar umayah, dan serat menak
Seksi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2008
 Buku Teks
Sagimun M.D. (Mulus Dumadi), author
Amir Hamzah : pahlawan nasional
Balai Pustaka , 1993
 Buku Teks
Hikayat Indraputra: a Malay romance
edited by S.W.R. Mulyadi
Foris Publications, 1983
 Buku Teks
A. Samad Ahmad, author
Hikayat Umar Umaiyah
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988
 Buku Teks
<<   1 2 3   >>