Pover, Pieter
Terugblik op een voltooide maatschappij en haar criminaliteit : onderzoek naar de evolutie van de criminaliteit als sociaal verschijnsel in het steenkolenbekken van zuidlimburg / door Pieter Pover
Drukkerij Schuttersmagazijn, 1970
 Buku Teks
Melker, Robert de
De Engelse literatuur op school : een onderzoek naar denken en doen van leraren Engels in het Nederlands middelbaar onderwijs / Robert de Melker
Wolters-Noordhoff , 1970
 Buku Teks
Mathijsen, A.
Eenige fabels en volkslegenden van de onderafdeling Beloe op het eiland Timor met een aanhangsel door
[T.t.]: [t.p.], 1913
 Buku Teks
Santen, Ariane Johanna van, author
Produktiviteit in taal en taalgebruik: een studie op het gebied van de Nederlandse woordvorming
[Publisher not identified], 1992
 Buku Teks
Buuren, A.M.J. van
Vermakelijk bibliografisch ganzenbord : een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde / samengesteld A.M.J. van Buuren, W.P. Gerritsen en A.N. Pasaman
H.D Tjeenk Willink bv, 1974
 Buku Teks