Dharmabrata
Lajang hanatjaraka : piwoelang matja aksara djawa majar, gampang, gelis sampoerna : II pasangan, aksara swara, aksara moerda, aksara rekan, pada sarta tetenger lijane / karangane Dharmabrata
J.B. Wolters-Groningen, 1949
 Buku Teks
Dukore, Bernard F. (Bernard Frank), 1931-
Harold Pinter / Bernard F. Dukore
Macmillan Education , 1988
 Buku Teks
Croes, G.C.
Enggal gampang njenungake dalan anjar moelang matja wiwitan
Groningen: Wolters, 1937
 Buku Teks
Pinter, Charles C.
A Book of abstract algebra/Charles C. Pinter
McGraw-Hill, 1982
 Buku Teks
Pintel, Gerald
Basic business mathematics / Gerald Pinter and Jay Diamond
Prentice-Hall, 1989
 Buku Teks