I Wayan Tapa, author
Geguritan Kicaka
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Buku Teks
I Wayan Jendra, author
Geguritan Salia
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978
 Buku Teks
I Nengah Medera, author
Geguritan Sewagati
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978
 Buku Teks
I Nengah Medera, author
Geguritan Cupak
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978
 Buku Teks
Ida Bagus Gde Budharta, author
Geguritan Gajah Kumuda
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979
 Koleksi Publik
<<   2 3 4   >>