M. Nasroen
Asal mula negara
Aksara Baru, 1986
 Buku Teks
Thabathabai, Allamah Sayyid Muhammad Husain
Islam Syiah: asal-usul dan perkembangannya
Pustaka Utama Grafiti, 1989
 Buku Teks
Faisal Ardi Gustama
Ensiklopedia dongeng dan cerita asal mula nama daerah
C-Klik Media, 2018
 Buku Teks
Tjunggozali Joehana
Meniti sejarah asal mula dan perkembangan hukum dalam masyarakat / Tjunggozali Joehana
1989
 Artikel Jurnal
Locke, John
Kuasa itu milik rakyat: esai mengenai asal mula sesungguhnya, ruang lingkup, dan maksud tujuan pemerintahan sipil
Kanisius, 2002
 Buku Teks