Munadi Patmadiwiria
Kamus janin: Dialek Jawa Banten
1974
 Buku Teks
Abdul Chaer
Kamus dialek Jakarta
Masup Jakarta, 2009
 Buku Referensi
Dialek Jawa warni-warni
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Struktur kamus dialek (the structure of dialect dictionary)
 Artikel Jurnal
Struktur bahasa Jawa dialek Banten
Iskandarwassid [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
 Buku Teks