Kamus bahasa Melayu Nusantara
penyusun, Mahmud bin Haji Bakyr, Achmad Patoni, Sri Timur Suratman, Erwina Burhanuddin
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 2003
 Buku Referensi
Kamus bahasa Melayu Brunei
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, 1998
 Buku Referensi
Kamus Melayu Deli-Indonesia
oleh: Hayati Chalil ... [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
 Buku Referensi
Kamus Melayu Makasar-Indonesia
oleh, Aburaerah Arief, Adbdul Muthalib, Abdul Kadir Mulya, Zainuddin Hakim
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
 Buku Referensi
Kamus Melayu-Bali-Indonesia
oleh I Gusti Ngurah Bagus ... [and others]
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985
 Buku Referensi