A daily use English-Chinese dictionary
Shanghai World Book [t.th.]
 Buku Referensi
Han-Ying Cindian ( A Chenese-Engush Dictionary) Xiudng Ban Suo Yin Ben (Revised Edition) Wei, Dongya (Editor in Chiex)
Beijing Wai Yan She (Foreign Language Teaching and Research Press) 2002
 Buku Referensi
Concise English-Chinese - Chinese-English Dictionary , editor at all
Beijing-Oxford The Commercial Press 1998
 Buku Referensi
Hanyu 8000 ci cidian (A dictionary of Chinese usage:8000 words) HSK:Zhonggud hanyu shuiping kaoshi cindi dagang (Cinese proficency test vocabulary guideline) editor
Beijing Beijing Yuyan Wenhua Daxuie Chubanshe 2000
 Buku Referensi
Harrap's concise German and English dictionary
London, 1982
 Buku Referensi
<<   1 2 3   >>