ABC Chinese-English dictionary
Allen & Unwin, 1997
Buku Referensi
Xinbian hanying xuci cidian a new Chinese-English Dictionary of function words ... [et.al.] Editor
Beijing Huayu Jiaoxve Chubanshe (Sinolingua Press) 1999
Buku Referensi
Xiandai Ying-Han Cidian (AModern English-Chinese Dictionary)
Beijing Waiyanshe (Foreign Language Teaching and Research Press) 2001
Buku Referensi
Longman Active Study English-Chinese Dictionary Liu Lingshen/Zhao Jiawen (Ed)
Shanghai Shanghai Shiwen Chubanshe 2001
Buku Referensi
New English-Chinese dictionary
Singapura Intellectual Puclishing [t.th.]
Buku Referensi
<<   1 2 3   >>