Shanskij, N.M., author
Этимологический словарь русского языка = Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka.
Izdatelstva Moskovkogo Univesiteta, 1975
Buku Referensi
Ozhegov, S.I., author
Словарь русского языка = Slovar Russkogo Yazyka
Russkij Yazyk, 1981
Buku Referensi
Словарь русского языка = Slovar Russkogo Yazyka
Gosudarstvennor izdatel'tvo inostrannyx i natsional'nyx slovarej, 1958
Buku Referensi
Rozental, Ditmar Elyashevich, author
Словарь трудностей русского языка = Slovar' trudnostej russkogo yazyka
Russkiy Yazyk, 1976
Buku Referensi
Semenyuk, A.A., author
Лексические трудности русского языка : словарь-справочник = Leksicheskie trudnosti russkogo yazyka : Slovar'-spravochnik
Russkij Yazyk, 1994
Buku Referensi
<<   1 2 3   >>