Rahman, Fazlur
Islam
Bandung Pustaka 1984
 Buku Teks
Chebel, Malek
Symbols of Islam
Editions Assouline, 1997
 Buku Referensi
Interpreting Islam
edited by Hasting Donnan
SAGE Publication, 2002
 Buku Teks
Dwi Purwoko
Islam konstitusional VS Islam radikal
Permata Artistika Kreasi, 2002
 Buku Teks
Mahmud Syaltout
Tuntunan Islam; Jilid V
Bulan Bintang, 1974
 Buku Teks