Sri Rahayuningsih
Novel Roman Pantjaroba Palawidja dan Interlok : sebuah studi perbandingan
1996
 UI - Skripsi (Membership)
Abdullah Hussain
Intan (batu yang elok warnanya)
Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1975
 Buku Teks
Matlob
Rahsia pulatala
Fajar Bakti, 1981
 Buku Teks
Mokhtar A.K.
Panglima indera kayangan: kumpulan cerita lakonan untuk sekolah menengah
Fajar Bakti, 1982
 Buku Teks
Shahidan MD.Noh
Malam hujan rintuk-rintik/Shahidan MD.Noh
Fajar Bakti, 1979
 Buku Teks