Usmar Ismail, author
Lakon-lakon sedih dan gembira
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1978
Buku Teks
Usmar Ismail, author
Lakon-lakon sedih dan gembira
Balai Pustaka, 1948
Koleksi Publik
Usmar Ismail, author
Lakon-lakon sedih dan gembira
Balai Pustaka, 1948
Buku Teks
Sjamsuddin Sutan Radjo Endah, author
Siti Nurlela mengandung beberapa pelajaran sedih, gembira, lutju Dihiasi beberapa pantun dan pepatah
Indah, 1961
Buku Teks
Leila Djafaar, author
Nuansa sunyi dalam lakon-lakon Harold Pinter (A Slight Ache dan Silence)
1985
UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>