Poer Adhie Prawoto
Wawasan sastra Jawa modern / oleh Poer Adhie Prawoto
Angkasa, 1993
 Buku Teks
H.B. (Hans Baque) Jassin, 1917-2000, author
Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan esai
Gramedia, 1985
 Buku Teks
H.B. (Hans Baque) Jassin, 1917-2000, author
Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan esei
Gunung Agung, 1954-1967
 Koleksi Publik
H.B. (Hans Baque) Jassin, 1917-2000, author
Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan esei
Gunung Agung, 1954-1967
 Buku Teks
H.B. (Hans Baque) Jassin, 1917-2000, author
Kesusasteraan Indonesia modern dalam kritik dan esei
Gunung Agung, 1967
 Buku Klasik
Maman Soetarman Mahayana, author
Kesusasteraan Malaysia modern
Pustaka Jaya, 1995
 Buku Teks